Odpowiedzialność cywilna (OC)

Dlaczego wszyscy muszą mieć OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, które chroni osoby poszkodowane przez Ciebie w wypadku komunikacyjnym. Jeżeli jadąc, wsiadając, wysiadając lub załadowując samochód spowodujesz uszkodzenie czyjejś własności, utratę zdrowia lub śmierć, to Twój ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym przez Ciebie w wypadku. Z drugiej strony, wyobraź sobie, jak bardzo uciążliwa byłaby sytuacja, w której ubezpieczenie OC nie byłoby obowiązkowe i na własną rękę trzeba było dochodzić odszkodowania od sprawcy wypadku bądź kolizji drogowej. Podstawowe warunki ubezpieczenia OC są identyczne u każdego ubezpieczyciela na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów podlegających rejestracji, a obowiązek zawarcia umowy wynika z Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach (Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) i podlega kontroli, dlatego jako kierowca zawsze powinieneś mieć przy sobie polisę lub inny dokument potwierdzający jej zakup.

Kiedy gdzie i jak możesz nabyć ubezpieczenie?

Ubezpieczenie możesz nabyć w biurze Klim Ubezpieczenia! Ostatecznym terminem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest dzień rejestracji pojazdu.Wystarczy umówić się na spotkanie z naszym agentem, dzięki temu zawsze profesjnalnie dobierze pakiet ubezpieczeń dla Ciebie, ponieważ OC jest identyczne u wszystkich ubezpieczycieli, przy jego wyborze możesz kierować się głównie ceną !!!! pamiętaj jednak U NAS w cenie polisy otrzymasz likwidację szkód i pomoc prawną. Do zawarcia ubezpieczenia potrzebujesz dowód rejestracyjny i prawo jazdy, wniosek wypełnimy razem.

Czas trwania umowy ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć na 12 miesięcy. Okres ten przedłuża się automatycznie. Możesz też zawierać OC na krótsze okresy jeżeli Twój pojazd jest zarejestrowany czasowo bądź za granicą. Minimalny okres, na jaki możesz zawrzeć umowy krótkoterminowe to 30 dni. Tego typu umowy nie ulegają automatycznemu przedłużeniu.

Sprzedajesz OC wraz z samochodem

Razem z samochodem sprzedajesz swoje ubezpieczenie OC. Pamiętaj, że masz 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela, że sprzedałeś pojazd i dosłanie umowy kupna-sprzedaży. Obowiązek ten nakłada na Ciebie Ustawa. Jeżeli nie powiadomisz w tym terminie zakładu ubezpieczeń – możesz być windykowany za II ratę składki bądź za polisę wznowioną. Osoba, która kupiła od Ciebie samochód, ma prawo zadecydować czy będzie korzystała z Twojej polisy OC do końca jej ważności, czy też wypowie dotychczasową umowę i zawrze nową. Pamiętaj! Jeśli zakład ubezpieczeń nie otrzyma wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela będzie to oznaczało, że do końca trwania Twojej polisy OC nabywca będzie z niej korzystał, a Ty nie otrzymasz zwrotu składki. A co jeśli chcesz kupić samochód? Wtedy zastosowanie będą miały takie same regulacje, jak w przypadku sprzedaży.

Polisa OC za granicą

Czy OC chroni Cię również poza granicami kraju? Nie musisz kupować dodatkowego ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym czyli tzw. Zielonej Karty wyjeżdżając do krajów:http://pbuk.pl/pl/oc-komunikacyjne/zielona-karta

W krajach Unii Europejskiej wystarczą same tablice rejestracyjne. Przepisy unijne stanowią, że w wyżej wymienionych krajach samo posiadanie tablic rejestracyjnych powoduje, jak mawiają specjaliści, tzw. domniemanie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odnowienie ubezpieczenia na kolejny rok.

Jeżeli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC, zostanie ona odnowiona automatycznie, są jednak takie sytuacje (ściśle definiowane przez Ustawę), w których zawarcie następnej umowy nie nastąpi, między innymi gdy:

 • nie opłaciłaś/eś w całości określonej w umowie składki za mijający okres 12 miesięcy,
 • ogłoszono upadłość lub zarządzono likwidację zakładu ubezpieczeń,

Uwaga: Według nowej Ustawy Ubezpieczeniowej TU mają obowiązek nie później niż 14 dni przed końcem umowy OC poinformować Cię o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczeniowy. Towarzystwo powinno podać następujące informacje:

 • jaka jest wysokość składki na kolejny rok;
 • pouczenie, że wysokość wyliczonej składki może ulec zmianie, jeśli po wysłaniu informacji przez TU wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na jej wysokość oraz wskazanie tych okoliczności – chodzi tu o ewentualną szkodę, która mogłaby zaistnieć po wysłaniu oferty odnowieniowej do Ciebie;
 • pouczenie o wypowiedzeniu, terminie i sposobie jego złożenia oraz o skutkach takiego wypowiedzenia lub braku wypowiedzenia umowy.
Wznowienie ubezpieczenia na kolejny rok

O warunkach odnowienia informujemy mailowo, smsem bądź listownie- w zależności od tego jaki sposób komunikacji został ustalony. Nowa ustawa przyniosła również zmiany odnośnie podwójnych umów OC, tzn. przypadków kiedy to Klient zapomniał o wypowiedzeniu polisy OC i ubezpieczył auto w innym towarzystwie. W rezultacie „ stare” TU objęło ochroną auto, bo umowa odnowiła się automatycznie i mogło żądać zapłaty składki za cały rok ubezpieczeniowy. Wnioski: Jeżeli w tym samym czasie posiadasz dwie polisy OC, w tym jedną automatycznie przedłużoną, to będziesz mógł ją wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania. Gapowicze, którzy zapomnieli o wypowiedzeniu będą musieli zapłacić TU tylko za okres ochrony do momentu wypowiedzenia automatyzmu.

Kontrola ważności OC

Do sprawdzania ważności Twojej polisy pod kątem opłacenia składki uprawnione są takie instytucje jak:

 • Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeśli nie masz przy sobie dokumentu potwierdzającego opłacenie OC, grozi Ci mandat i odholowanie pojazdu na Twój koszt na policyjny parking depozytowy.

Kara za brak OC

Kary za brak ważnego ubezpieczenia OC:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kary są także zależne od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

 • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej,
 • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej,
 • powyżej 14 dni: 100% opłaty określonej powyżej.

Konsekwencje mogą być jednak znacznie większe. Jeśli spowodujesz wypadek, a Twoje OC nie będzie ważne, to będziesz musiał/a z własnej kieszeni oddać odszkodowanie wypłacone osobom poszkodowanym w wypadku. 

Wypowiedzenie umowy OC

Aby wypowiedzieć umowę musisz to zrobić nie później niż jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w zakładzie ubezpieczeń (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą listem poleconym. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą decyduje data stempla pocztowego, a nie data otrzymania listu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wypowiedzenie musi być wysłane Pocztą Polską, żaden inny operator pocztowy nie jest honorowany. Możesz również zgłosić się również do nas!

Formularz wypowiedzenia umowy OC możesz pobrać w tym miejscu:

Brak wypowiedzenia umowy w jednym zakładzie i zawarcie w innym, spowoduje, iż dotychczasowa umowa przedłuży się automatycznie przy równoczesnym obowiązywaniu nowej. Zakład, w którym nie wypowiedziano umowy, może skutecznie domagać się składki za ubezpieczenie wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w jej zapłacie – czyli praktycznie będziesz musiał/a zapłacić za dwie identyczne polisy w dwóch różnych firmach.

Rozwiązanie umowy OC

Umowę ubezpieczenia OC możesz rozwiązać w kilku określonych szczegółowo w Ustawie sytuacjach m.in. gdy:

 • upłynął czas, na który została zawarta,
 • wyrejestrujesz swój samochód,
 • udokumentujesz trwałą utratę swojego samochodu,
 • Wypowiesz umowę OC będąc nowym nabywcą auta.

 

Szybki kontakt
Grażyna Sznigir

95 7 350 477

501 985 807

g.sznigir@e-klim.pl

Monika Dorożko

95 7 350 477

501 936 909

m.dorozko@e-klim.pl

X Zamknij

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetoego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.